Polityka prywatnościNiniejsza Polityka Prywatności ma na celu uregulowanie i zagwarantowanie ochrony danych osobowych Użytkowników gromadzonych w celu oferowania produktów i usług cyfrowych przez Marcelo Domingos Manuel oraz wszystkich realizowanych przez niego aplikacji lub stron internetowych.

Ten dokument może być aktualizowany w dowolnym momencie. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie jej w celu sprawdzenia ewentualnych zmian, a ta strona służy do informowania odwiedzających o moich zasadach gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z mojej Usługi. Jeśli zdecydujesz się korzystać z mojej Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przeze mnie dane osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie wykorzystam ani nie udostępnię nikomu Twoich informacji, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, które są dostępne we wszystkich moich aplikacjach, chyba że w niniejszej Polityce prywatności określono inaczej.

W ten sposób zdefiniowaliśmy w Polityce Prywatności następujące pozycje:

1. Zbieranie informacji
Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, mogę wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi identyfikatora wyświetlania reklam, adresu IP, lokalizacji, modelu urządzenia, wersji i nazwy systemu operacyjnego, daty i godziny , inne informacje, których mogę potrzebować. Informacje, o które proszę, zostaną zachowane na Twoim urządzeniu i nie będą przeze mnie w żaden sposób zbierane. Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje służące do identyfikacji użytkownika. Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację Usługi Google Play LUB AppStore


2. Usługi
Korzystając z naszych usług, użytkownicy mogą podawać swoje dane osobowe w następujących celach:

b) Kontakt
W celu dostosowania kontaktu z Użytkownikami oraz realizacji zapytań o produkty i usługi, aplikacja może zażądać danych ogólnych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

3. Akceptacja Warunków Polityki Prywatności
Użytkownicy, którzy zdecydują się podać swoje dane osobowe w celu korzystania z oferowanych przeze mnie usług, a także w celu zakupu swoich produktów, oświadczają, że znają i akceptują warunki niniejszej Polityki Prywatności.

4. Bezpieczeństwo
Wszystkie informacje zebrane od Użytkowników podróżują bezpiecznie przy użyciu standardowego procesu szyfrowania Internetu.
Wszystkie informacje dostarczone przez użytkowników będą przechowywane i dołożę wszelkich starań, aby zachować poufność i poufność przekazanych im informacji.

5. Wiarygodność informacji o użytkowniku
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich informacji i/lub danych osobowych podanych podczas rejestracji w mojej aplikacji, gwarantując tym samym ich prawdziwość i dokładność.
Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich informacji i danych rejestracyjnych.

8. Wysyłanie wiadomości reklamowych
Cała moja aplikacja może, według własnego uznania, codziennie wysyłać wiadomości reklamowe do Zarejestrowanych Użytkowników, wykorzystując wszystkie dostępne technologie i środki komunikacji, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-a, czy innych środków.
Takie wiadomości, wysyłane e-mailem, koniecznie będą niosły ze sobą możliwość rezygnacji z wysyłania tego typu wiadomości przez aplikację.

9. Przekazywanie informacji
Moja aplikacja korzysta z usług autoryzowanych firm partnerskich, aby umożliwić świadczenie ich usług i produktów cyfrowych, takich jak m.in. przetwarzanie płatności kartą kredytową. W takich przypadkach firmy te mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do konkretnego wykonywania swoich zadań, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.
Z wyjątkiem nakazu i/lub orzeczenia sądowego, informacje o użytkownikach zarejestrowanych w bazie danych aplikacji nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim, które nie są partnerami ani autoryzowanymi firmami, ani nie są wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane.

10. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo danych osobowych
Odpowiadam za przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych swoich Użytkowników i mam ścisłe standardy bezpieczeństwa i poufności, aby je zagwarantować.

11. Pamięć wewnętrzna
Aplikacje wykorzystują pamięć wewnętrzną do przechowywania informacji zebranych od użytkowników.
Informacje zbierane od Użytkowników są synchronizowane z serwerami wynajmowanymi na serwerach podmiotów trzecich.

12. Procedury zmiany danych osobowych
Użytkownicy wprowadzający swoje dane osobowe mogą je zmieniać, poprawiać i usuwać w dogodnym dla siebie czasie, wchodząc do aplikacji, w zarezerwowanej dla użytkownika przestrzeni.

13. Ważność
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie usług i produktów cyfrowych oferowanych przeze mnie za pośrednictwem moich aplikacji, a zatem nie ma zastosowania do stron internetowych wskazanych przez linki. Zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z polityką każdego z nich przed podaniem jakichkolwiek informacji.
rejestracja na dane
Pragnę poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z mojego Serwisu, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji, zbieram dane i informacje (poprzez produkty firm trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Log Data. Te dane dziennika mogą zawierać takie informacje jak adres protokołu internetowego urządzenia ("IP"), nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z mojego serwisu, czas i data korzystania z serwisu oraz inne statystyki.

Ciasteczka
Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i są przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia. Niniejsza Usługa nie wykorzystuje wyraźnie tych plików „cookies”. Aplikacja może jednak wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które wykorzystują pliki „cookie” do zbierania informacji i ulepszania swoich usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi. dostawcy usług

Mogę zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
Aby ułatwić naszą obsługę;
Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
W celu świadczenia usług związanych z Usługą; lub
Aby pomóc nam przeanalizować sposób korzystania z naszej usługi.
Chcę poinformować użytkowników tej Usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Motywem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są jednak zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo
Cenimy Twoje zaufanie w dostarczaniu nam Twoich danych osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie mogę zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych
Ta usługa może zawierać linki do innych stron internetowych. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Należy pamiętać, że te zewnętrzne strony internetowe nie są przeze mnie obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecam zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich.

prywatność dzieci
Te Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieram świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryję, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało mi dane osobowe, Natychmiast usunę go z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się ze mną, abym mógł podjąć odpowiednie działania. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności Od czasu do czasu mogę aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomię Cię o wszelkich zmianach, zamieszczając nową Politykę prywatności na tej stronie. Ta polityka wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 r.

skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące mojej Polityki prywatności, nie wahaj się skontaktować ze mną pod adresem [email protected]